/
Zostaw swój adres e-mail,
  wyślemy Tobie dostęp do listy kontrolnej
Przygotowaliśmy dla Ciebie listę kontrolną, 
która pozwoli Tobie rozpocząć ocenę procesu S&OP
Ocena dojrzałości Twojego procesu S&OP
Jeśli dostrzegasz w swoim procesie S&OP jakieś niepokojące problemy 
lub szukasz sposobów na jego usprawnienie warto dokonać oceny jego działania.
Oczywiście w sieci można znaleźć liczne listy kontrolne tego mechanizmu planowania, 
ale zazwyczaj skupiają się one na procesie: czy odbywają się takie a nie inne spotkania, 
kto w nich bierze udział itp.. To są ważne rzeczy, ale nie najważniejsze. Pozwalają dobrze robić plany, ale nie zapewniają robienia dobrych planów.

Najpierw trzeba się skupić na nakierowaniu S&OP w stronę tego, co istotne 
dla firmy i wszystkich uczestników procesu, a dopiero w drugiej kolejności 
na zapewnieniu efektywności.
Przygotowaliśmy dla Ciebie listę kontrolną "Ocena dojrzałości Twojego procesu S&OP", która pozwoli Tobie rozpocząć proces oceny. 
Jak to ocenić? 
/
KAEM Sp. z o.o. Sp.k.,
Piotr Grygiel, Spec. ds. S&OP
Przed wdrożeniem w życie sugestii trenerów MPM spotkania S&OP bywały dość jałowe w części za którą odpowiadałem. Na obecnych spotkaniach, dzięki odpowiedniemu zbudowaniu agendy, pojawiło się zainteresowanie i zaangażowanie ze strony uczestników, szczególnie ze strony osób odpowiedzialnych za sprzedaż, co niezwykle cieszy.
Nordglass Group,
Marek Grabowski, CCO/BM
Efekty w postaci znacznej poprawy jakości, a w efekcie trafności procesów planowania i prognozowania prowadzonych w naszej firmie, to najlepsze potwierdzenie jakości i rekomendacja dla projektu SO&P.
/
ZAUFALI  NAM
Poznaj opinie naszych klientów o wdrożeniach S&OP:
MPM Productivity Management Sp. z o.o.
www.mpm24.com biuro@mpm24.com
Os. Winiary 16/10, 60-665 Poznań
NIP: 779-20-11-571 Regon 631178086 KRS: 000003795
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - MPM Productivity Management