Prowadzący:
Zbigniew Sobkiewicz
CPIM Master Instructor, Jonah® - Consulting Director MPM Productivity Management
Organizator:
Czas trwania: do 90 minut
Zapisz się na bezpłatny webinar
23 czerwca 2022    godz.18:00
Jak wdrożyć proces
Sales and Operations Planning?
Skuteczne wdrożenie procesu Sales and Operations Planning zależy od poziomu dojrzałości Twojej organizacji: od wyzwań, z jakimi musicie się zmagać i od kultury organizacyjnej.
W każdej firmie możliwe jest wykorzystanie przynajmniej części potencjału planowania sprzedaży i operacji. Wymaga to jednak pewnej zmiany swojego podejścia: lepszym określeniem opisującym wdrożenie S&OP jest wychowanie organizacji do tego procesu. 
Nacisk należy położyć na szczegóły pracy z prognozami, planowanie produkcji, zapasów, zakupów czy tworzenie agendy spotkań. 

W trakcie spotkania zostanie przedstawiony harmonogram wdrożenia dopasowany do firm zaczynających swą przygodę z S&OP a także pozwalający usprawnić go w firmach, w których proces ten już mniej lub bardziej efektywnie działa.

 Godzina 18:00 
23 czerwca 2022
Webinar
wstęp wolny

  • Jak zaangażować sprzedaż w proces Sales and Operations Planning?
  • Jak zaangażować szefa we wdrożenie SOP?
  • Jak powinien wyglądać harmonogram wdrożenia?
  • Jaka powinna być rola lidera? Kim jest lider, czym powinien się charakteryzować?
  Jak wdrożyć proces 
Sales and Operations Planning?
Powtórka webinaru z 31 maja
Administratorem danych jest MPM Productivity Management
© 2022